نامه نماینده دفاتر در خصوص رضایت مندی دادگستری استان قزوین از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر قزوین-سومین کارآگاه آموزشی مورخه ۱۴۰۰/۰8/19 مدیران ، کفیل دفتر و کارشناسان قضایی دفاتر شهر قزوین-دومین کارآگاه آموزشی مورخه 1400/07/21 مدیران ، کفیل دفتر و کارشناسان قضایی دفاتر شهر قزوین-دفترچه آموزشی نحوه محاسبه ارزش منطقه ای-بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص نقل و انتقال مدیران دفاتر خدمات-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص اعمال تعرفه های جدید-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص کنترل هوشمند کیفیت و وضوح اوراق اسکن شده-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص معرفی نرم افزار جایگزین تبدیل گفتار به متن-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص ایجاد دسترسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به حوزه های قضایی-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص لزوم اعمال اصلاحات در ماشین حساب قضایی و بر طرف نمودن نقص های سامانه خدمات

اخبار کانون

در مورخه ۲۴ ۱۲ ۱۳۹۹ با حضور کلیه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان قزوین و کفیل هر دفتر و کارشناسان حقوقی دفاتر مذکور و با حضور مدیر محترم انفورماتیک و کارشناس انفورماتیک دادگستری کل استان قزوین جنابان آقایان مهندس قنبری و مهندس جوراب بافان و با حضور مدرس و کارشناس خبره آموزش نحوه محاسبه ارزش منطقه‌ای دعاوی غیر منقول و املاک و به طور کلی دعاوی که لازمند محاسبه ارزش منطقه‌ای دارد جلسه آموزشی و تبادل نظر از ساعت ۴ بعد از ظهر لغایت ۶:۳۰ بعد از ظهر در سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.

 

ادامه مطلب

به نام خدا

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند حسب هماهنگی به عمل آمده با معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین جلسه آموزشی مدیران، کفیل و کارشناسان قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل می گردد.

حضور تمامی عزیزان در این جلسه الزامی می باشد.

جلسه هم اندیشی معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر قزوین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در محل دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین برگزار شد.

ادامه مطلب

پیوندها