دومین کارآگاه آموزشی مورخه 1400/07/21 مدیران ، کفیل دفتر و کارشناسان قضایی دفاتر شهر قزوین-دفترچه آموزشی نحوه محاسبه ارزش منطقه ای-بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص نقل و انتقال مدیران دفاتر خدمات-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص اعمال تعرفه های جدید-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص کنترل هوشمند کیفیت و وضوح اوراق اسکن شده-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص معرفی نرم افزار جایگزین تبدیل گفتار به متن-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص ایجاد دسترسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به حوزه های قضایی-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص لزوم اعمال اصلاحات در ماشین حساب قضایی و بر طرف نمودن نقص های سامانه خدمات-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص ایجاد تعرفه برای ثبت گزارش ضابط ( رانندگی بدون گواهینامه) در صورت ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص حذف کسر 30 درصد تعرفه دفاتر در دعوای اعسار

کمیته آموزش

دومین گارگاه آموزشی مدیران، کفیل مدیران و کارشناسان حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در محل سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین حسب امر معاونت محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین تشکیل و سرکار خانم سیفی پور و آقای نیکجو از اساتید دادگستری استان نسبت به ارائه رهنمود و پاسخگویی به سئوالات شرکت کنندگان در کارگاه در مورد نحوه تنظیم و ارسال دادخواست های تنظیمی توسط دفاتر اقدام نمودند.
شایان توجه این که نتایج کارگاه به صورت بخشنامه اجرایی به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان ابلاغ گردید.
لازم به تذکر است که مدیریت جلسه با جناب آقایان قنبری و جورابدوزان از مدیران مجموعه معاونت انفورماتیک استان بوده و امور اجرایی کارگاه نیز توسط دفتر نمایندگی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان قزوین انجام پذیرفت.

ادامه مطلب

به نام خدا

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند حسب هماهنگی به عمل آمده با معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین جلسه آموزشی مدیران، کفیل و کارشناسان قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل می گردد.

حضور تمامی عزیزان در این جلسه الزامی می باشد.

یکی از کمیته های تخصصی دفتر نمایندگی کانون در استان بوده که وظیفه اصلی آن اجرای بند ۵ شرح وظایف نمایندگی استانی ؛ برای ارتقای سطح علمی و عملی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

ادامه مطلب

پیوندها