مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص عدم امکان ارائه خدمات غیر حضوری-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص هديه ازدواج و تولد فرزند مديران محترم دفاتر-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص ارائه خدمات الكترونيك جديد-مکاتبه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص عدم هدايت مراجعين به خارج از دفتر جهت تنظيم درخواست‌ها-برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات مورخه 1400/09/10 در دادسرای قزوین-نامه نماینده دفاتر در خصوص رضایت مندی دادگستری استان قزوین از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر قزوین-سومین کارآگاه آموزشی مورخه ۱۴۰۰/۰8/19 مدیران ، کفیل دفتر و کارشناسان قضایی دفاتر شهر قزوین-دومین کارآگاه آموزشی مورخه 1400/07/21 مدیران ، کفیل دفتر و کارشناسان قضایی دفاتر شهر قزوین-دفترچه آموزشی نحوه محاسبه ارزش منطقه ای-بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص نقل و انتقال مدیران دفاتر خدمات
کارآگاه آموزشی مورخه 1400/07/21 دادگستری و مدیران دفاتر شهر قزوین
سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها
راه اندازی سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

یکی از کمیته های تخصصی دفتر نمایندگی کانون در استان بوده که وظیفه اصلی آن اجرای بند ۵ شرح وظایف نمایندگی استانی ؛ برای ارتقای سطح علمی و عملی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

ادامه مطلب

پیوندها